Marathwada Shikshan Prasarak Mandal’s

Arts, Commerce and Science College, Kille-Dharur
Dist. Beed - 431124 (M.S.)

दिनांक १३/०३/२०२४ रोजी सकाळी १०:१५ वाजता, सेमीकण्डक्टर उभारणी प्रकल्पाच्या ऑनलाइन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

Comments are closed.